SCDL Iernut
english version Emglish version


     Proiecte de cercetare > Proiect sectorial 2006 (#347)  home pageproduseharta sitePROIECT SECTORIAL
Contract de finantare 347/18.12. 2006 5.1.3.
"Soluţii tehnologice privind procesarea producţiei agricole la nivelul fermei"

 1. Statiunea de Cercetare Dezvoltare Legumicola Iernut – conducator de proiect
 2. Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară USAMV Bucureşti – partener 1 – Contractor asociat
 3. Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Industrializarea Si Marketingul Produselor Horticole – HORTING Bucuresti – partener 2 – Contractor asociat
 4. Institutul de Bioresurse Alimentare – IBA - Bucureşti – partener 3 – Contractor asociat

Scopul proiectului

Procesarea locală a produselor agro-alimentare la nivelul fermei în unităţi de medie capacitate

Obiective

Probleme propuse spre rezolvare legate de situaţia actuală a domeniului proiectului: Elaborarea unor solutii noi privitoare la producerea si procesarea unor legume : tomate, castraveti, ardei si rădăcinoase Realizarea unor obiective de investitii : linii tehnologice pentru procesarea legumelor, care să corespundă normelor europene Coagularea în zona Transilvaniei a unui centru de informare – diseminare a noilor solutii privind productia si procesarea legumelor

 

ETAPE si ACTIVITATI

Activităţile prevăzute a se desfăşura în cadrul proiectului:

Etapa 1
 • se vor studia aspecte legislative nationale si europene în domeniul producerii si procesării legumelor
 • se va incepe pregatirea spatiilor de procesare conform normelor Uniunii Europene
 • Etapa 2

 • se vor elabora solutii noi de procesare a tomatelor si castravetilor
 • se vor experimenta solutii propuse
 • se va demonstra functionalitatea si utilitatea solutiei propuse pentru tomate si castraveti prin acordarea asistenţei tehnice beneficiarilor în cadrul unui workshop
 • se va edita o broşură

 • Etapa 3

 • se va elabora documentatie de analiză tehnico-economică
 • se va elabora documentatie tehnică pentru instalatiile de procesare tomate si castraveti
 • se va realiza instalatia (fluxul tehnologic) de procesare tomate si castraveti
 • Etapa 4

 • se vor elabora solutii noi pentru procesare ardei si rădăcinoase
 • se vor experimenta solutii noi prezentarea si demonstrarea functionalitatii si utilitatii solutiei propuse pentru ardei si rădăcinoase si asistenţă tehnică acordată beneficiarilor - ferme legumicole din Transilvania - masă rotundă

 • Etapa 5

 • Elaborare documentatie de analiză tehnico-economică pentru tehnologia de procesare ardei si rădăcinoase
 • Elaborare documentatie tehnică pentru instalatiile de procesare ardei si rădăcinoase
 • Realizarea instalatiei de procesare ardei si rădăcinoase
 • Obiectivele programului urmarite in proiect

  Prin realizarea instalatiilor – fluxurilor tehnologice - de procesare a tomatelor, castravetilor, ardeilor si rădăcinoaselor, la nivelul cerintelor UE se vor atinge obiectivele 5 si 5.1 si anume: valorificare complexă a resurselor agricole şi conexe în scopul realizării produselor destinate alimentaţiei umane reconsiderarea, adaptarea şi promovarea tehnologiilor şi a produselor alimentare naţionale în scopul satisfacerii cerinţelor securităţii alimentare.
  • seminte de legume de camp
  • legume proaspete de sere si de camp
  • conserve din legume si ciuperci
  • asistenta tehnica de specialitate la cerere  • ADER 2020
   P.S.: 1.1.12 – ETAPA I - 2011

   Diversificarea  sortimentului  legumicol  prin introducerea în cultura a unor specii mai putin cultivate (Rheum rhabarbarum –revent),  din  diverse  zone  ale  lumii  (Tragopogon  porrifolius – scortonera), din flora spontana (Allium ursinum – leurda, Armoracia rusticana – hrean, Ornithogalum umbelatum – ceapa ciorii), tolerante la stresul termo-hidric (mai multe)
  • PN II 2007
   Biotehnici de protectie a culturilor de legume utilizand produse ecomonale (mai multe)
  • CEEX 2006
   Ameliorarea si asigurarea semintei de baza, crearea de noi soiuri, precum si metode ecotehnice de protectie integrata la specii legumicole din Podisul Transilvaniei (mai multe)
  • PS 2006
   Solutii tehnologice privind procesarea productiei agricole la nivelul fermei (detalii)
  • PS2006
   Managementul producerii materialului biologic din categoria de baza la legume si flori de camp pt extinderea in cultura a celor mai competitive soiuri si hibrizi (mai multe)
  • Biotech 2006
   Biotehnici neconventionale de combatere a gandacului de colorado (Leptinotarsa Decemlineata) (mai multe)