SCDL Iernut
english version Emglish version


      Proiecte de cercetare > PS 2015 – MADR Bucureşti – ADER 3.2.4   home pageproduseharta site


Diversificarea sortimentului legumicol prin crearea de soiuri şi hibrizi F1, pentru cultura tradiţională şi ecologică în câmp pentru principalele specii de legume

Durata proiectului: 2015-2018

Sursa de finantare: Planul sectorial 2015 – MADR Bucureşti - ADER 3.2.4

Obiectivele proiectului:

Caracterizarea genotipurilor noi din punct de vedere al capacităţii de producţie şi calităţii, a rezistenţei la agenţi patogeni şi dăunători, a adaptării la condiţiile pedoclimatice diverse, precum şi implementarea acestora în cultură.

Rezultate obtinute:

Prin lucrările de diversificare a sortimentului legumicol, ameliorare şi crearea de soiuri şi hibrizi proiectul are o contribuţie inovativă la:

  • promovarea produselor românesti (prin genotipurile nou create);
  • eficientizarea exploataţiilor agricole (prin pretabilitatea genotipurilor create la sistemul de cultură ecologică şi convenţională).