SCDL Iernut
english version Emglish version


      Proiecte de cercetare > PS 2015 – MADR Bucureşti – ADER 3.3.6   home pageproduseharta site


Evaluarea şi conservarea surselor de germoplasmă legumicolă tolerante la stresul termic şi hidric în vederea utilizării acestora în programele de ameliorare

Durata proiectului: 2015-2018

Sursa de finantare: Planul sectorial 2015 – MADR Bucureşti - ADER 3.3.6

Obiectivele proiectului:

Proiectul vizează evaluarea fondului de germoplasmă autohton sub aspectul comportării faţă de factorii biotici (boli şi dăunători) şi abiotici (vulnerabilitatea la stresul termic şi hidric), în diferite condiţii pedoclimatice şi sisteme de cultură precum şi identificarea, colectarea şi conservarea de noi surse.

Identificarea şi colectarea materialului biologic reprezentat de genotipuri (populaţii locale şi soiuri autohtone) pretabile cultivării în condiţii adverse de mediu, din diferite zone ale ţării, în care se manifestă stresul termic şi hidric şi în care populaţiile locale de legume au reuşit să realizeze producţii satisfăcătoare dealungul anilor;

Inventarierea surselor proprii de germoplasmă în vederea identificării celor tolerante la stres (pe baza mecanismelor de adaptare); în acest sens se va face o triere a materialului biologic existent, reţinând doar genotipurile capabile să realizeze procesele de gametogeneză şi de polenizare în mod satisfăcător în astfel de condiţii de mediu;

Evaluarea materialului biologic reţinut prin organizarea în câmpul experimental a unor variante tehnologice de cultură în condiţii de stres hidric şi termic;

Întocmirea fişelor de descriere a materialului biologic studiat (pe baza descriptorilor UPOV), în urma observaţiilor fenologice şi a determinărilor biometrice efectuate în câmpurile experimentale;

Înmulţirea materialului genetic selectat (în condiţii de izolare în timp sau spaţiu) în vederea obţinerii de sămânţă;
Conservarea surselor de germoplasmă selectate la parteneri, precum şi constituirea de accesii.

Rezultate obtinute:

S-a identificat şi colectat materialului biologic reprezentat de genotipuri (populaţii locale şi soiuri autohtone) pretabile cultivării în condiţii adverse de mediu, din diferite zone ale ţării, în care se manifestă stresul termic şi hidric şi în care populaţiile locale de legume au reuşit să realizeze producţii satisfăcătoare dealungul anilor;

S-a evaluat materialului biologic reţinut prin organizarea în câmpul experimental a unor variante tehnologice de cultură în condiţii de stres hidric şi termic;