SCDL Iernut
english version Emglish version


      Proiecte de cercetare > 4593   home pageproduseharta site


Conservarea, diversificarea și menținerea speciilor de legume din Podișul Transilvaniei

Durata proiectului: 2018-2021

Sursa de finantare: Proiect finantat de la bugetul statului - 4593

Obiectivele proiectului:

Conservarea fondului genetic la speciile din grupa rădăcinoaselor, păstăioaselor şi bulboaselor din podișul Transilvaniei.
Crearea unor soiuri valoroase de germoplasmă la speciile implicate în proiect.

Inventarierea şi evaluarea principalelor caracteristici la toate genotipurile luate în studiu din baza de germoplasmă Obţinerea de creaţii genetice stabilizate şi hibride care să corespundă cerinţelor cultivatorilor şi consumatorilor.

Înscrierea la ISTIS în vederea omologării şi brevetării unor soiuri de legume si producerea necesarului de seminţe pentru derularea procesului de selecţie conservativă şi promovarea acestora în producţie.

Rezultate obtinute:

 • Realizarea de material biologic din categorii superioare, în cadrul selecţiei conservative la speciile de legume: ceapă, usturoi, păstârnac, varză, gulie, ridichi, fasole, tomate.
  S-au înaintat și înregistrat spre verificare la ISTIS noi soiuri de tomate, usturoi și fasole.
  Elaborarea unor tehnologii specifice de cultură prin implementarea de soluţii tehnici moderne;
 • Tehnologia de cultivare a fasolei urcătoare pentru boabe.
 • Tehnologia producerii de varză Mocira în condițiile SCDL Iernut.
 • Tehnologia producerii de sămânță la soiul de ceapă roșie "Ariesana" în condițiile SCDL Iernut.
 • Tehnologia producerii de ceapă roșie prin răsad la soiul Chibed.
 • Tehnologia de producere a usturoiului Cucerdea 80 în condițiile SCDL Iernut.
 • Tehnologia producerii de butași la păstârnacul Alb lung în condițiile SCDL Iernut.
 • Tehnologia de combatere ecologică la tomate în condiițile SCDL Iernut
 • Tehnologia de combatere ecologică la fasole în condițiile SCDL Iernut
 • Tehnologia de combatere ecologică la ceapă în condițiile SCDL Iernut.