SCDL Iernut
english version Emglish version


      Proiecte de cercetare > PN III – PNCDI – 2020   home pageproduseharta site


Agricultura pentru mâine – asigurarea sustenabilitatii mediului prin creșterea competitivității ameliorarii pentru agricultura ecologică

Durata proiectului: 2018-2021

Sursa de finantare: PN III – PNCDI – 2020 – Proiect complex finantat de MEC

Obiectivele proiectului:

  • Înbunătățirea performanței instituționale a stațiunlor de cercetare-dezvoltare pentru legumicultură prin realizarea activităților consorțiului, prin specializarea, intinerirea și inoirea resursei umane din cercetare, prin modernizarea infrastructurii de cercetare și creșterea capacității de utilizarea a acestora.
  • Ameliorarea speciilor legumicole pentru obținerea de genotipuri rezistente adaptate agriculturii ecologice.
  • Elaborarea unor soluții eco-inovative pentru prezervarea și îmbunătățirea sustenabilității mediului prin exploatarea diversității resurselor genetice vegetale.
  • Dezvoltarea de instrumente și protocoale relevante pentru asigurarea de semințe ecologice pentru speciile solanaceae, cucurbitaceae, umbeliferae, labiatae, asteraceae, fabaceae, liliaceae.
  • Îmbunătățirea și standardizarea procesului de producție a semințelor organice prin: elaborarea și implementarea de tehnologii de producer a semințelor; asigurarea pieței cu semințe de calitate cu însușiri biologice și fitosanitare; modernizarea schemelor de selecție conservativă.
  • Realizarea unui model de condiționat seminșe pentru speciile legumicole care va asigura menținerea și ridicarea nivelului calității biologice conform cu particularitățile agriculturii ecologice.

Rezultate obtinute:

  • În cadrul proiectului s-au obținut noi cultivaruri de legume, concomitent cu realizarea de material biologic din categorii superioare, în cadrul selecţiei conservative.
  • Popularizarea pe scară largă a progresului, asigurarea transferului în practică a noilor cunoștiințe, tehnologii, produse. - - facilitate acordării de asistență tehnică și de service științifice și tehnologice de înalt nivel în domeniul ameliorării, producerii de sămânță, agriculturii ecologice, practicilor și tehnicilor;
  • S-a creeat soiul de tomate Iernut – 57, și soiul de usturoi Cucerdea – 80.