SCDL Iernut
english version Emglish version


      Proiecte de cercetare > P.N.II-IN-CI-2012-1-0116   home pageproduseharta site


Obţinerea de suporturi nutritive celulozice pentru cultura ciupercilor.

 

Durata proiectului: 2012

Sursa de finantare: Cecuri de inovare - P.N.II-IN-CI-2012-1-0116 – Contract nr. 102 CI/2012

Obiectivele proiectului:

  • Formarea unei colaborări – a unui parteneriat între un IMM şi unitatea CD – SCDL Iernut cu scopul iniţierii unui sector de producţie a compostului pentru ciuperci .
  • Valorificarea competenţelor tehnico-ştiinţifice, a expertizei din unitatea de CD în sectorul productiv prin asistarea AGROLEG SRL în procesul de dezvoltare, prin achiziţionarea de tehnologii şi metode noi sau avansate;
  • Creşterea numărului de produse oferite pe piaţă de către SRL AGROLEG
  • Creşterea productivităţii, competitivității şi a calităţii produselor obţinute la nivelul SRL;
  • Consultanţă pentru IMM în vederea accesării fondurilor publice si/sau private din alte surse/programe (PNCDI , Inovare, Fonduri structurale Axa 2, etc.)

Rezultate obtinute:

  • Prin proiect s-a realizat iniţierea unei secţii în care să se producă un compost de calitate, după o tehnologie (reţetă) performantă propusă. Calitatea compostului rezultat va fi verificată / testată în laboratoarele SCDL Iernut prin însămînţarea cu miceliu şi studiul productivităţii materialului.