SCDL Iernut
english version Emglish version


      Proiecte de cercetare > PS 2011 – MADR Bucureşti – ADER 1.1.10   home pageproduseharta site


Identificarea de genotipuri tolerante la stres termic, hidric şi biotic din speciile legumicole tradiţionale pretabile sistemelor tehnologice specifice agriculturii biologice şi conservative .

 

Durata proiectului: 2011-2014

Sursa de finantare: Planul sectorial 2011 – MADR Bucureşti – ADER 1.1.10

Obiectivele proiectului:

  • Proiectul vizează evaluarea fondului de germoplasmă autohton sub aspectul comportării faţă de factorii biotici (boli şi dăunători) şi abiotici (vulnerabilitatea la stresul termic şi hidric), în diferite condiţii pedoclimatice şi sisteme de cultură precum şi identificarea, colectarea şi conservarea de noi surse. În scopul diversificării fondului de germoplasmă vor fi luate în studiu şi utilizate surse din colecţia mondială, inclusiv specii sălbatice înrudite.

Rezultate obtinute:

 

  • dentificarea de noi surse de germoplasmă tolerante la stresul termic şi hidric, inventarierea şi conservarea acestora.
  • S-a creeat soiul de fasole pitică Lechința și Salvica și soiul de fasole urcătoare Alina.