SCDL Iernut
english version Emglish version


  home pageproduseharta site

Buletin informativ 2023 - L544:

1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei publice
A. Hotărârea de Guvern nr. 379/2017 (https://legeaz.net/monitorul-oficial-429-2017/hg-379-2017) privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. Text publicat în Monitorul Oficial nr. 429 din 09 iunie 2017. În vigoare de la 09 iunie 2017.
 
2. Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al instituţiei publice
 • 1980, 10 mai, s-a înființat Stațiunea de Cercetare și Producție Legumicolă Iernut, prin Decretul Consiliului de Stat nr.167/1980, având o suprafață de 650 ha și un nr. de 13 cercetători.
 • 1991 prin aplicarea legii nr.18 privind retrocedarea terenurilor, s-a ajuns pana in 2004 la diminuarea suprafeței cu 538,81 ha; Conform HG nr.1284/1990, Legea nr. 290/2002; Legea nr.147/2004 si legea 525/2004.
 • Prin HG nr. 856/2006 se înființează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut, prin reorganizarea Stațiunea de Cercetare și Producție Legumicolă Iernut; Instituție publică cu personalitate juridică în subordinea ASAS București, având o suprafață de 111,19 ha și un nr. de 5 cercetători cu finanțare din venituri proprii.
 • Prin Legea 45/2009, art.28. alin. 3 (anexa 3), modificată cu Legea 72/2011, Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut se reorganizează ca instituție de drept public cu personalitate juridică în subordinea ASAS București cu finanțarea activității din venituri proprii și din suvenții acordate de la bugetul de stat. (Art. 35).
 • Prin HG nr. 379/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut și modificarea anexei nr. 3 la HG nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și aprobarea finantării bugetare a activității de cercetare.
 • În prezent, tematica de cercetare este susţinută de 9 cadre cu studii superioare, din care 9 cercetători atestaţi.
Activitatea de cercetare-dezvoltare se desfăşoară în cadrul a trei laboratoare organizate după cum urmează:
Laboratoare:
 • Laborator de Genetică, Ameliorare a Plantelor şi Conservarea Biodiversităţii
  • Dr. ing. Elena Stefănescu – CS II
  • Dr. ing. Minerva Heitz – CS III
  • Dr. ing. Lidia Chiper – CS III
  • Ing. Aurelia Radu – CS
  • Ing. Laura Lungu – CS

 • Laborator de Protecţia Plantelor
  • Dr. ing. Alexander Heitz – CS III
  • Ing. Lion Chiper – CS

 • Laborator de Producere Seminţe si Tehnologie
  • Ing. Marginean Laura Mirabela – ACS
  • Ing. Popa Daniel – CS

Compartiment Financiar Contabil
 • Contabil șef – Ec. Gellert Laura Cosmina
 • Contabil – Ec. Gellert Laura Cosmina
Compartiment Achiziții, Transport, Mecanizare in Cercetare
 • Responsabil compartiment – Natea Sabin
Compartiment Audit
 • Auditor intern – Ec. Muresan Ioan
Compartiment Juridic
Compartiment Resurse Umane
 • Inspector Resurse Umane – Păcurar Eugenia Dana

Organigramă

Program de funcţionare
Programul de lucru al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut – SCDL Iernut – este de luni până vineri între orele 07.30 – 16.00. Audienţe – conducerea unităţii, disponibilitate în timpul orelor de program, în funcţie de stadiul lucrărilor planificate.
 
3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei publice
Director SCDL IERNUT: Dr. ing. HEITZ Minerva
Secretar Ştiinţific: Ing. RADU Aurelia
Contabil Şef: Ec. Gellert Laura Cosmina

Componenţa Consiliului de Administraţie (5 membri):
Dr. ing. HEITZ Minerva – Director SCDL Iernut
Ing. Radu Aurelia – membru/secretar științific SCDL Iernut
Ec. Gellert Laura Cosmina – membru/contabil sef SCDL Iernut
Dr.ing. Apahideanu Silviu – membru/reprezentant ASAS București
Gherghe Paula – membru/reprezentant MADR București
 
Componenţa Consiliului Ştiinţific (5 membri):
Ing. RADU Aurelia – Preşedinte al Consiliului Ştiinţific, Secretar Ştiinţific
Dr. ing. CHIPER Lidia-Ioana – Membru, Cercetător Științific III, Laborator de Genetică, ameliorare și producere de sămânță.
Dr. ing HEITZ Alexander-Kurt – Membru, Cercetător Științific III, Laborator de protecția plantelor
Ing. Chiper Ioan Lion - Membru, Cercetător Științific, Laborator de Protectia Plantelor
Ing. LUNGU Laura Florina - Membru, Cercetător Științific, Laborator de Genetică, ameliorare și producere de sămânță.

Coordonatele de contact ale instituţiei publice
STAŢIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURĂ IERNUT SCDL Iernut Sediul: Str. Energeticianului nr. 1/A, Iernut, Jud. Mureș, Cod 545100
Secretariat: Tel: 0265/471407; Tel. mobil: 0744584437 E-mail: scdl.iernut@asas.ro , minervaheitz@yahoo.com
Pagina WEB: www.scdliernut.ro
5. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil
Finanţare din surse de la Bugetul de Stat şi din Venituri Proprii
6. Programele şi strategiile proprii
Principalele obiective:
 • Cercetare aplicativă și fundamentală în domeniile ameliorare, conservarea biodiversității, culturi ecologice, protecția plantelor, producere de semințe, tehnologie şi mecanizare;
 • Crearea de noi soiuri și hibrizi de legume, plante aromatice, rare şi cu multiple întrebuinţări pentru utilizare în agricultura convențională și ecologică;
 • Producerea de semințe de legume, culturi de legume pentru câmp și spaţii protejate, în sistem convențional și ecologic;
 • Elaborarea şi perfecţionarea tehnologiilor de cultivare în sistem convenţional şi ecologic, la plantele legumicole, aromatice, cu multiple întrebuinţări, în conceptul agriculturii durabile;
 • Diseminarea și implementarea rezultatelor activității de cercetare, consultanță și asistență tehnică de specialitate.
 • Studiul biologiei şi al combaterii integrate a dăunătorilor, agenţilor patogeni şi buruienilor cu importanţă economică la plantele legumicole, aromatice, rare şi cu multiple întrebuinţări;
 • Transferul tehnologic al rezultatelor de cercetare la utilizatori.
 
7. Lista cuprinzând documentele de interes public
 8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii
9. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate