SCDL Iernut
english version Emglish version


  home pageproduseharta site


Proiecte de cercetare științifică pana in anul 2006:

Prezentare proiecte 1990-2006

Proiecte de cercetare științifică 2006 - prezent:

Nr. crt.

Denumirea proiectului

Perioada de contractare/ execuție

Sursa de finanțare*

1.

Ameliorarea şi asigurarea seminţei de bază, crearea de noi soiuri precum şi metode ecotehnice de protecţie integrată la specii legumicole din podişul Transilvaniei

2006-2008

CEEX-AGRAL

2.

Biotehnici neconvenţionale de combatere a gândacului de Colorado Leptinotarsa decemlineata Say

2006-2008

CEEX-BIOTECH

3.

Solutii tehnologice privind procesarea producţiei agricole la nivelul fermei.

 

2006-2010

Plan sectorial – MADR Bucuresti

4.

Managementul producerii materialului biologic din categoria de baza la legume şi flori de câmp pentru extinderea în cultură a celor mai competitive soiuri şi hibrizi.

 

2006-2010

Plan sectorial – MADR Bucureşti

5.

Obţinerea de suporturi nutritive celulozice pentru cultura ciupercilor.

 

2012

Cecuri de inovare - P.N.II-IN-CI-2012-1-0116 – Contract nr. 102 CI/2012

6.

Identificarea de genotipuri tolerante la stres termic, hidric şi biotic din speciile legumicole tradiţionale pretabile sistemelor tehnologice specifice agriculturii biologice şi conservative

 

2011-2014

Planul sectorial 2011 – MADR Bucureşti – ADER 1.1.10

7.

Conservarea şi valorificarea patrimoniului legumicol cu expresie fenotipică utilă şi plasticitate ecologică ridicată

 

2011-2014

Planul sectorial 2011 – MADR Bucureşti – ADER 1.1.11

8.

Optimizarea unor metode şi tehnici de cultivare a legumelor în sistem ecologic cu consumuri energetice reduse în ferme de semi-subzistenţă pentru obţinerea unor recolte competitive

 

2011-2014

Planul sectorial 2011 – MADR Bucureşti – ADER 3.3.2

9.

Soluţii tehnologice alternative destinate fermelor de semisubzistenţă pentru cultura protejată a legumelor în contextul modificărilor climatice la nivel regional şi a creşterii competitivităţii producţiei


2011-2014

Planul sectorial 2011 – MADR Bucureşti – ADER 3.1.2

10.

Diversificarea sortimentului legumicol prin introducerea in cultura a unor specii mai putin cultivate (Rheum rhabarum - revent), din diverse zone ale lumii (Tragopogon porrifolius - scortonera), din flora spontana (Alium ursinum – leurda, Armoracia rusticana – hrean, Ornithogalum umbelatum – ceapa ciorii), tolerante la stresul termo-hidric.

 

2011-2014

Planul sectorial 2011 – MADR Bucureşti – ADER 1.1.12

 

11.

Asigurarea seminţei de bază din categorii biologice superioare, la soiurile autohtone valoroase din zona Transilvaniei

2015-2017

Proiect – Fundatia Patrimoniu ASAS

12.

Crearea de soiuri si hibrizi F1 pentru principalele specii de legume cultivate în spaţii protejate: tomate, ardei, pătlăgele vinete, castraveţi, varză timpurie

2015-2018

Planul sectorial 2015 – MADR Bucureşti - ADER 3.2.3

13.

Diversificarea sortimentului legumicol prin crearea de soiuri şi hibrizi F1, pentru cultura tradiţională şi ecologică în câmp pentru principalele specii de legume

2015-2018

Planul sectorial 2015 – MADR Bucureşti - ADER 3.2.4

14.

Evaluarea şi conservarea surselor de germoplasmă legumicolă tolerante la stresul termic şi hidric în vederea utilizării acestora în programele de ameliorare

2015-2018

Planul sectorial 2015 – MADR Bucureşti - ADER 3.3.6

15.

Menţinerea integrităţii genetice a soiurilor şi hibrizilor de legume, asigurarea de sămânţă din verigi superioare (prebază şi bază) şi crearea de noi cultivare

2015-2018

Planul sectorial 2015 – MADR Bucureşti - ADER 3.2.6

16.

Crearea de noi soiuri, asigurarea seminţei de bază la speciile şi soiurile de legume din Podişul Transilvaniei şi protecţia integrată a culturilor

2019-2022

Planul sectorial – MADR Bucureşti - ADER 7.2.4

 17.

Îmbunătățirea și diversificarea germoplasmei unor culturi legumicole destinate pentru produse alimentare, în scopul creșterii productivității și 8 calității recoltei, a adaptabilității la factorii de stres biotic şi abiotic.

2019-2022

Planul sectorial – MADR Bucureşti - ADER 7.2.5

18.

Conservarea, diversificarea și menținerea speciilor de legume din Podișul Transilvaniei

2018-2021

Proiect finantat de la bugetul statului - 4593

19.

Agricultura pentru mâine – asigurarea sustenabilitatii mediului prin creșterea competitivității ameliorarii pentru agricultura ecologică

2018-2021

PN III – PNCDI – 2020 – Proiect complex finantat de MEC