SCDL Iernut
english version Emglish version


     Proiecte de cercetare > Proiect sectorial 2006 (#347)  home pageproduseharta sitePROIECT SECTORIAL
Contract de finantare 347/18.12. 2006 5.1.3.
"Soluţii tehnologice privind procesarea producţiei agricole la nivelul fermei"

 1. Statiunea de Cercetare Dezvoltare Legumicola Iernut � conducator de proiect
 2. Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară USAMV Bucureşti � partener 1 � Contractor asociat
 3. Institutul de Cercetare � Dezvoltare pentru Industrializarea Si Marketingul Produselor Horticole � HORTING Bucuresti � partener 2 � Contractor asociat
 4. Institutul de Bioresurse Alimentare � IBA - Bucureşti � partener 3 � Contractor asociat

Scopul proiectului

Procesarea locală a produselor agro-alimentare la nivelul fermei �n unităţi de medie capacitate

Obiective

Probleme propuse spre rezolvare legate de situaţia actuală a domeniului proiectului: Elaborarea unor solutii noi privitoare la producerea si procesarea unor legume : tomate, castraveti, ardei si rădăcinoase Realizarea unor obiective de investitii : linii tehnologice pentru procesarea legumelor, care să corespundă normelor europene Coagularea �n zona Transilvaniei a unui centru de informare � diseminare a noilor solutii privind productia si procesarea legumelor

 

ETAPE si ACTIVITATI

Activităţile prevăzute a se desfăşura �n cadrul proiectului:

Etapa 1
 • se vor studia aspecte legislative nationale si europene �n domeniul producerii si procesării legumelor
 • se va incepe pregatirea spatiilor de procesare conform normelor Uniunii Europene
 • Etapa 2

 • se vor elabora solutii noi de procesare a tomatelor si castravetilor
 • se vor experimenta solutii propuse
 • se va demonstra functionalitatea si utilitatea solutiei propuse pentru tomate si castraveti prin acordarea asistenţei tehnice beneficiarilor �n cadrul unui workshop
 • se va edita o broşură

 • Etapa 3

 • se va elabora documentatie de analiză tehnico-economică
 • se va elabora documentatie tehnică pentru instalatiile de procesare tomate si castraveti
 • se va realiza instalatia (fluxul tehnologic) de procesare tomate si castraveti
 • Etapa 4

 • se vor elabora solutii noi pentru procesare ardei si rădăcinoase
 • se vor experimenta solutii noi prezentarea si demonstrarea functionalitatii si utilitatii solutiei propuse pentru ardei si rădăcinoase si asistenţă tehnică acordată beneficiarilor - ferme legumicole din Transilvania - masă rotundă

 • Etapa 5

 • Elaborare documentatie de analiză tehnico-economică pentru tehnologia de procesare ardei si rădăcinoase
 • Elaborare documentatie tehnică pentru instalatiile de procesare ardei si rădăcinoase
 • Realizarea instalatiei de procesare ardei si rădăcinoase
 • Obiectivele programului urmarite in proiect

  Prin realizarea instalatiilor � fluxurilor tehnologice - de procesare a tomatelor, castravetilor, ardeilor si rădăcinoaselor, la nivelul cerintelor UE se vor atinge obiectivele 5 si 5.1 si anume: valorificare complexă a resurselor agricole şi conexe �n scopul realizării produselor destinate alimentaţiei umane reconsiderarea, adaptarea şi promovarea tehnologiilor şi a produselor alimentare naţionale �n scopul satisfacerii cerinţelor securităţii alimentare.